Stacje elektroenergetyczne

 • SE 110kV "ANIOŁKI " - Wykonanie projektu technicznego modernizacji obwodów sterowania i zabezpieczeń rozdzielni 110kV, sygnalizacji centralnej, telemechaniki i rozdzielnic potrzeb własnych stacji.
 • SE 110/10kV "PMG WIERZCHOWICE" - Wykonanie projektu wykonawczego obwodów pierwotnych rozdzielni 110kV, uziemienia i ochrony odgromowej stacji.
 • SE 110/15kV "OLECHÓW" - Wykonanie projektu szyn zbiorczych rozdzielni 110kV.
 • SE 110/20kV "WIERZBOWA" – Wykonanie projektu technicznego modernizacji obwodów sterowania i zabezpieczeń rozdzielni 110, 20 i 6kV, sygnalizacji centralnej, telemechaniki i rozdzielnic potrzeb własnych stacji
 • SE 110/6kV "POGODA" – Wykonanie projektu technicznego wymiany transformatora WN/SN wraz z modernizacją obwodów sterowania i zabezpieczeń rozdzielni 110kV, wybranych pól rozdzielni 6kV, sygnalizacji centralnej stacji, uziemienia i oświetlenia terenu.
 • SE 110/20kV "ORZESZE" – Wykonanie projektu technicznego modernizacji obwodów sterowania i zabezpieczeń pól transformatorowych rozdzielni 110kV.
 • SE 110/20kV "GRZYBOWICE" - Wykonanie projektu technicznego wymiany transformatora WN/SN wraz z modernizacją obwodów sterowania i zabezpieczeń rozdzielni 110kV, wybranych pól rozdzielni 20kV
 • SE 110/20kV "TYCHY" - Wykonanie projektu technicznego wymiany transformatora WN/SN wraz z modernizacją obwodów sterowania i zabezpieczeń rozdzielni 110kV, wybranych pól rozdzielni 20kV
 • SE 110/20kV "EC TYCHY" - Wykonanie projektu technicznego wymiany transformatorów WN/SN wraz z modernizacją obwodów sterowania i zabezpieczeń rozdzielni 110kV, wybranych pól rozdzielni 20kV
 • SE 110/20kV "BEDZIN" – Wykonanie koncepcji wyprowadzenia mocy na napięciu 110kV z EC Będzin
 • SE 110kV "DĄBRÓWKA" - Wykonanie koncepcji wyprowadzenia mocy na napięciu 110kV z EC Katowice
 • SE 110kV "BLACHOWNIA" – Wykonanie projektu technicznego zabudowy ograniczników przepięć dla pól liniowych wprowadzanych do rozdzielni 110kV
 • SE 110/20kV "JAROGNIEW - MOŁTOWO" – Wykonanie projektu technicznego rozdzielni 110kV w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych, zabudowy rozdzielnicy 20kV, stanowisk transformatorów głównych i potrzeb własnych
 • SE 110/20/6 kV FOCH - Wykonanie projektu technicznego modernizacji obwodów sterowania i zabezpieczeń rozdzielni 110,20,6kV, sygnalizacji centralnej, telemechaniki i rozdzielnic potrzeb własnych stacji.
 • SE 110/15 kV STRYKÓW – Wykonanie projektu wykonawczego i części formalno – prawnej rozbudowy rozdzielni 110kV w zakresie obwodów pierwotnych, wtórnych, telemechaniki stacji
 • SE 110/20 kV WARTKOWO – Wykonanie projektu wykonawczego budowy stacji 110/20kV wyprowadzenia mocy elektrowni wiatrowej Wartkowo
 • SE 110/20 kV KARŚCINO – Wykonanie projektu wykonawczego rozbudowy rozdzielni 110kV w związku z budową elektrowni wiatrowej Wartkowo
 • SE 110/6 kV JANINA – Wykonanie projektu wykonawczego wymiany izolacji szyn zbiorczych rozdzielni 110kV
 • SE 110/20/6 kV ANDRYCHÓW – Wykonanie projektu oraz części formalno – prawnej przebudowy rozdzielni 110kV oraz modernizacji wybranych pól rozdzielni 6kV
 • SE 110/20/6kV BRYNÓW – Wykonanie projektu oraz części formalno – prawnej modernizacji rozdzielni 110 i 6 kV oraz przebudowy rozdzielni 20kV
 • SE 110/20/6 kV KLIMZOWIEC Wykonanie projektu technicznego modernizacji obwodów sterowania i zabezpieczeń rozdzielni 110,20 i 6kV, sygnalizacji centralnej, telemechaniki i rozdzielnic potrzeb własnych stacji.
 • SE 110/20/15/6 kV OGRODNICZA Wykonanie projektu technicznego modernizacji obwodów sterowania i zabezpieczeń rozdzielni 110kV, sygnalizacji centralnej, telemechaniki i rozdzielnic potrzeb własnych stacji.
 • SE 110/20/6 kV SOŚNICA Wykonanie projektu technicznego modernizacji obwodów sterowania i zabezpieczeń rozdzielni 110kV, sygnalizacji centralnej, telemechaniki i rozdzielnic potrzeb własnych stacji.
 • SE 110/20 kV SARNÓW – Wykonanie projektu oraz części formalno – prawnej modernizacji rozdzielni 110kV w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych
 • SE 110/20/6 kV MARCHLEWSKI – Wykonanie projektów i części formalno – prawnej przebudowy rozdzielni 110kV oraz modernizacji rozdzielni 6kV
 • SE 110/15/6 kV HARCERSKA – Wykonanie projektów i części formalno – prawnej rozbudowy stacji o rozdzielnię 15kV
 • SE 110/15 kV GRONOWO – Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej stanowisk transformatorów WN/SN oraz SN/nN w związku ze zmianami urządzeń
 • SE 110/6kV BISKUPICE Wykonanie projektu technicznego wymiany transformatora WN/SN wraz z modernizacją obwodów sterowania i zabezpieczeń rozdzielni 110kV, wybranych pól rozdzielni 6kV

Wróć do spisu realizacji