Poznaj naszą firmę

BPBE PROERG Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie jest dynamicznie rozwijającym się biurem projektowym branży elektroenergetycznej posiadającym młodą, wykwalifikowaną kadrę inżynierską specjalizującą się w realizacji kompleksowych dokumentacji projektowych i formalno - prawnych dla nowo budowanych, przebudowywanych i modernizowanych obiektów elektroenergetycznych, głownie takich jak:

Rozmawiający ludzie

  • stacje elektroenergetyczne średnich,wysokich i najwyższych napięć,
  • elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe SN i WN,
  • elektrownie (w tym elektrownie wodne) i elektrociepłownie oraz farmy wiatrowe,

W swoich projektach wykorzystujemy najnowszą wiedzę i rozwiązania będące dostępne na dzisiejszym rynku. Zwracamy szczególną uwagę aby obiekty realizowane na podstawie opracowanej przez nas dokumentacji projektowej właściwie komponowały się z otoczeniem spełniając aktualnie obowiązujące wymogi m.in. ochrony środowiska a jednocześnie jak najlepiej spełniały swoją funkcję związaną z przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej.

Współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin inżynierii stwarza możliwość podejmowania się realizacji kompleksowych zadań wielobranżowych w zakresie związanym z w/w obiektami elektroenergetycznymi.