Oferta

Oferujemy kompleksową usługę związaną z opracowaniem dokumentacji projektowej, kosztorysowej i formalno – prawnej w następującym zakresie:

Stacje elektroenergetyczne nN, SN i NN

 • Zabudowa i zagospodarowanie terenu stacji, konstrukcje wsporcze aparatów i urządzeń, odwodnienie terenu stacji i stanowisk transformatorów, drogi wewnętrzne, budynki stacyjne, budynki rozdzielni itp.
 • Obwody pierwotne dla rozdzielni klasycznych i kompaktowych w izolacji powietrznej jak również dla rozdzielni w izolacji gazowej (GIS), stanowiska transformatorów i urządzeń kompensacyjnych itp.
 • Instalacje uziemienia i ochrony odgromowej,
 • Układy sterowania, sygnalizacji, pomiarów oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej wraz z doborem nastaw
 • Układy automatycznej regulacji napięcia transformatorów WN/SN
 • Układy połączeń sieciowych telemechaniki, sieci LAN, łącza inżynierskie itp.
 • Układy zasilania potrzeb własnych stacji, baterie akumulatorów oraz systemy zasilania gwarantowanego,
 • Układy rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej odbiorców

Linie elektroenergetyczne nN, SN i WN

 • Napowietrzne linie elektroenergetyczne
 • Kablowe linie elektroenergetyczne
 • Wymiana przewodów odgromowych na przewody skojarzone z włóknami światłowodowymi (OPGW),
 • Trakty światłowodowe z wykorzystaniem kabli ADSS

Elektrownie i elektrociepłownie oraz farmy wiatrowe

 • Układy wyprowadzeń mocy małych i średnich generatorów,
 • Układy sterowania, sygnalizacji, pomiarów oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej wraz z doborem nastaw

Opracowania pozostałe

 • Koncepcje realizacji inwestycji, studia wykonalności,
 • Analizy zwarciowe układów elektroenergetycznych,
 • Obliczenia wartości nastaw automatyki zabezpieczeniowej generatorów, elementów sieci przesyłowych i rozdzielczych, stacji elektroenergetycznych oraz instalacji odbiorczych na wszystkich poziomach napięć
 • Analizy optymalnego sposobu pracy punktu neutralnego sieci SN

Najwyższy poziom świadczonych usług potwierdzają uzyskane przez nas listy referencyjne