Obiekty liniowe

  • PMG WIERZCHOWICE - Wykonanie projektu wykonawczego budowy linii kablowej 110kV zasilającej stację elektroenergetyczną SE110/10kV Podziemny Magazyn Gazu "Wierzchowice".
  • EW PORĄBKA – ŻAR - Wykonanie projektu wykonawczego wymiany linii kablowej 220kV wyprowadzenia mocy bloku nr 1 w Elektrowni Szczytowo – Pompowej Porąbka – Żar wraz z wymianą ograniczników przepięć i przebudową stanowisk głowic kablowych na rozdzielni 220kV.
  • EC BIELSKO – Wykonanie projektu dwutorowej linii kablowej wraz z przedpolem 110kV wyprowadzenia mocy nowego bloku energetycznego
  • EC ZAWIDAWIE – Wykonanie projektu przebudowy sieci kablowej 20kV

Wróć do spisu realizacji