Elektrownie i elektrociepłownie

  • EC ZAWIDAWIE – Wykonanie projektu rozdzielni głównej 20 i 0,4kV
  • EW ŻYDOWO – Wykonanie projektu przebudowy wyprowadzenia mocy bloków Hz1, Hz2, Hz3 na napięciu 110kV
  • EW SMUKAŁA – Wykonanie projektu modernizacji rozdzielni 15kV wyprowadzenia mocy, zabezpieczeń, sterowania, wzbudzenia i synchronizacji bloków Hz1, Hz2
  • EW WŁOCŁAWEK – Wykonanie projektów wymiany rozdzielnic potrzeb własnych blokowych i oświetleniowych 0,4kV dla wszystkich hydrozespołów
  • EW PRZYSIEKA – Wykonanie projektów modernizacji rozdzielnic 0,4kV i układów rozliczeniowych elektrowniM
  • EW TRESNA – Wykonanie projektów modernizacji układów rozliczeniowych energii transformatorów blokowych i transformatorów potrzeb własnych
  • EW PORĄBKA – Wykonanie projektów modernizacji układów rozliczeniowych energii transformatorów blokowych i transformatorów potrzeb własnych
  • EW PROĄBKA – ŻAR – Wykonanie projektu wymiany transformatorów wzbudzenia hydrozespołów Hz1 – Hz4
  • ELEKTROWNIA RYBNIK S.A. – Wykonanie projektu wymiany rozdzielnic 6kV, 0,4kV oraz remontu budynku rozdzielni
  • EC 4 DALKIA ŁÓDŹ – Wykonanie projektu przystosowania pól rozdzielni 6kV w związku z konwersją kotła OP230 na kocioł opalany biomasą